Odbywa się podczas 1 do 3 spotkań, na których przeprowadzane są testy inteligencji - Test Wechslera WAIS-R(PL) 2004 lub/i  Test Matryc Ravena. 

test inteligencji, IQ, iloraz inteligencji, mensa, testy psychologiczne, myślenie, pamięć, zbadać IQ, katowice, nfz