W odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej, gdzie najistotniejszym czynnikiem leczącym jest kontakt pacjenta z terapeutą, terapia grupowa czerpie głównie z interakcji pomiędzy uczestnikami grupy. Najczęściej relacje między uczestnikami grupy są traktowane jako swoisty mikrokosmos społeczny. Grupa może być traktowana jako miejsce zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań.

Przed przyjęciem do grupy terapeutycznej kandydaci muszą zostać do niej zakwalifikowani, ma to miejsce podczas jednej, lub kilku konsultacji wstępnych z psychologiem, podczas których staramy się ocenić, na ile terapia grupowa jest odpowiednią formą pomocy dla danego pacjenta. Podczas takiej konsultacji potencjalny uczestnik grupy terapeutycznej dowiaduje się, na czym polega taka forma terapii, uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości dotyczące pomysłu dołączenia do grupy terapeutycznej.

Po kwalifikacji - na początku pracy w grupie psychoterapeutycznej terapeuta wraz z uczestnikami określają warunki swoich spotkań. Jest to związane z podpisaniem tak zwanego kontraktu terapeutycznego, którym zawarte są; czas trwania terapii, godziny spotkań oraz normy grupowe - wszystko po to, by wszyscy uczestnicy grupy czuli się jak najbezpieczniej uczestnicząc w grupie, a sama terapia mogła być jak najbardziej skuteczna.

Sesje psychoterapii grupowej są prowadzone przez dwóch terapeutów.

psychoterapię grupową oferujemy naszym pacjentom w ramach działającego u nas dziennego oddziału psychoterapii - LINK