rejestracja /NFZ/ :tel. 32 354 21 88

poniedziałek od 09:00 do 18:00 

wtorek od 09:00 do 18:00 

środa od 09:00 do 18:00 

czwartek od 09:00 do 18:00 

piątek od 09:00 do 13:00

 

rejestracja /prywatnie/ :
-psycholodzy:

Anna Połeć 606 358 771

Agnieszka Lewandowska 601 186 166

Łukasz Lewandowski 796 509 666

10:00 - 18:00 w dni robocze

-neurolog:

Danuta Wierzbicka-Ziajka 601 08 48 72

- ortopeda:

Andrzej Ziajka - 601 084 892

 

rejestracja internetowa:

- przypominamy, że osoba REZERWUJĄCA termin wizyty zobowiązana jest dostarczyć w ciągu 14 dni ważne skierowanie - jeśli takie skierowanie nie zostanie w terminie dostarczone rezerwacja zostaje unieważniona. 

- jeśli z jakiś powodów do umówionej wizyty nie może dojść, prosimy nas jak najwcześniej poinformować, dzięki temu będziemy mogli poświęcić nasz czas dla innego pacjenta w kolejce.

podstawa prawna: "Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)." zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 20 ust. 2a, z późniejszymi zmianami.

strona systemu rejestracji internetowej: vera-med.erejestracja.eu