Psychoterapia Rodzinna

Jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą w bardzo ważnych wzajemnych relacjach i silnie wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego. Psychoterapia rodzin jest efektywna również w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach konfliktowych małżeństw i par.

Sesje psychoterapii rodzinnej prowadzone są przez dwóch terapeutów.