diagnoza neuropsychologiczna - diagnoza zaburzeń myślenia, uwagi, pamięci, oraz innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Diagnoza przeprowadzana jest w trakcie 2-3 spotkań, na których przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dotyczący zaburzeń, oraz testy psychologiczne, których zadaniem jest ocenić czy występują zaburzenia neuropsychologiczne, a jeśli występują, to jakich funkcji one dotyczą, oraz jakie jest ich nasilenie. Nasz gabinet dysponuje wieloma oryginalnymi testami diagnostycznymi, w razie konieczności możliwa jest także konsultacja neurologiczna na miejscu, llub skierowanie na dalsze badania  - np. diagnostykę obrazową - Rezonans Magnetyczny, lub Tomografię Komputerową.