poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych (np sytuacja utraty czy zmiany pracy, partnera życiowego, rozpoczynanie lub kończenie studiów, ważne egzaminy - np na prawo jazdy).

Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania

poradnictwo, porada, psycholog, katowice, bezpłatne, NFZ,